Home Tags Thaipbskids

Tag: thaipbskids

ท้าให้อ่าน The Reading Hero : งู

https://www.youtube.com/watch?v=rYl_isQA26M ท้าให้อ่าน The Reading Hero กับการตอบคำถามจากการออกตะลุยโลกกว้างของคู่หูฮีโร่นักอ่าน เพื่อสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยคำถามแต่ละข้อจะกลายเป็นขุมทรัพย์หนังสือ มีมูลค่าดังนี้ ข้อที่ 1 มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับ จำนวนคนตอบถูก คูณด้วย 2,000 บาท คำถาม สิ่งใดใช้แยกงูมีพิษและไม่มีพิษได้ ? ข้อที่ 2 มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับ จำนวนคนตอบถูก คูณด้วย 3,000 บาท คำถาม หุ่นยนต์งูมีหน้าที่อะไร ? สัปดาห์นี้พบกับ “น้องนักรบและน้องไนท์” กับเรื่องราวเกี่ยวกับ “งู” พร้อมกับสะสมหนังสือเล่นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ติดตามให้กำลังใจคู่หูฮีโร่นักอ่านและสนุกตอบคำถามไปด้วยกันในรายการ “ท้าให้อ่าน The...

เกมท้า ภาษาไทย

“เกมท้าภาษาไทย” วันนี้เปิดห้องต้อนรับ “แก๊งนักร้อง” กับเรื่องราวภาษาไทยสุดสนุกเกี่ยวกับ 1. คำควบกล้ำ2. ทายความหมายคำในโลกโซเชียล 3. ทายคำในวิชาวิทยาศาสตร์ มาเอาใจช่วยแก๊งเพื่อนจาก “แก๊งนักร้อง” ให้เลื่อนโต๊ะตอบคำถามให้ถูกต้อง พร้อมพิชิตทุนการศึกษาไปแบบเต็ม ๆ  ติดตามชมรายการเกมท้า ภาษาไทย วันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 64 เวลา 18.15 - 18.35 น. ทาง ALTV ช่อง...

ท้าให้อ่าน The Reading Hero : วิทยาศาสตร์อาหาร

ท้าให้อ่าน The Reading Hero กับการตอบคำถามจากการออกตะลุยโลกกว้างของคู่หูฮีโร่นักอ่าน เพื่อสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยคำถามแต่ละข้อจะกลายเป็นขุมทรัพย์หนังสือ มีมูลค่าดังนี้ ข้อที่ 1 มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับ จำนวนคนตอบถูก คูณด้วย 2,000 บาท คำถาม ข้อใดคือวิธีทำให้มันฝรั่งทอดกรอบแบบถุงไม่เหม็นหืน ? ข้อที่ 2 มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับ จำนวนคนตอบถูก คูณด้วย 3,000 บาท คำถาม อาหารในข้อใดต่อไปนี้ที่ยังกินได้ ? สัปดาห์นี้พบกับ “น้องเจไดและน้องถิงถิง” กับเรื่องราวเกี่ยวกับ “วิทยาศาสตร์อาหาร” พร้อมกับสะสมหนังสือเล่นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ติดตามให้กำลังใจคู่หูฮีโร่นักอ่านและสนุกตอบคำถามไปด้วยกันในรายการ “ท้าให้อ่าน The...

ท้าให้อ่าน The Reading Hero : เอาตัวรอดจากไฟไหม้

ท้าให้อ่าน The Reading Hero กับการตอบคำถามจากการออกตะลุยโลกกว้างของคู่หูฮีโร่นักอ่าน เพื่อสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยคำถามแต่ละข้อจะกลายเป็นขุมทรัพย์หนังสือ มีมูลค่าดังนี้ ข้อที่ 1 มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับ จำนวนคนตอบถูก คูณด้วย 2,000 บาท คำถาม สิ่งใดใช้ดับไฟที่ไหม้กระทะได้ ? ข้อที่ 2 มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับ จำนวนคนตอบถูก คูณด้วย 3,000 บาท คำถาม สิ่งใดใช้ป้องกันควันระหว่างหนีจากไฟไหม้ได้ ? สัปดาห์นี้พบกับ “น้องพีซและน้องโมเด็ม” กับเรื่องราวเกี่ยวกับ “เอาตัวรอดจากไฟไหม้” พร้อมกับสะสมหนังสือเล่นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ติดตามให้กำลังใจคู่หูฮีโร่นักอ่านและสนุกตอบคำถามไปด้วยกันในรายการ “ท้าให้อ่าน The...

ท้าให้อ่าน The Reading Hero : แมว

https://youtu.be/pNhVod2qiWY?list=PL78EDk_9jZAFSFhiIDEvDJcmfPVc3MkE0 ท้าให้อ่าน The Reading Hero กับการตอบคำถามจากการออกตะลุยโลกกว้างของคู่หูฮีโร่นักอ่าน เพื่อสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยคำถามแต่ละข้อจะกลายเป็นขุมทรัพย์หนังสือ มีมูลค่าดังนี้ ข้อที่ 1 มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับ จำนวนคนตอบถูก คูณด้วย 2,000 บาท คำถาม จุดใดของแมวที่ไม่ควรลูบและจับเด็ดขาด ? ข้อที่ 2 มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับ จำนวนคนตอบถูก คูณด้วย 3,000 บาท คำถาม อาหารประเภทใดที่แมวไม่ควรกิน ? สัปดาห์นี้พบกับ “น้องเอิงเอยและน้องเก้าใหญ่” กับเรื่องราวเกี่ยวกับ “แมว” พร้อมกับสะสมหนังสือเล่นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ติดตามให้กำลังใจคู่หูฮีโร่นักอ่านและสนุกตอบคำถามไปด้วยกันในรายการ “ท้าให้อ่าน The...

เกมท้า ภาษาไทย

ทีมแบดมินตัน T.Thailand เมื่อนักกีฬาแบดมินตันต้องเปลี่ยนจากคอร์ดแบดมาอยู่ในห้องเรียนภาษาไทย กับรายการ “เกมท้าภาษาไทย” พบกับ 1. เรียนรู้เรื่องอักษรนำ2. สนุกกับเรื่องราวของคำทับศัพท์ชื่อกีฬา 3. ทายคำกริยาที่เกี่ยวกับดวงตา พร้อมมาเอาใจช่วย “ทีมแบดมินตัน T.Thailand” ให้เลื่อนโต๊ะตอบคำถามให้ถูกต้อง พร้อมพิชิตทุนการศึกษาไปแบบเต็ม ๆ  ติดตามชมรายการเกมท้า ภาษาไทย วันจันทร์ที่ 25 ม.ค. 64 เวลา 18.15 - 18.35 น. ทาง ALTV...

STEAM Gen เกมวัดกึ๋น

STEAM Gen เกมวัดกึ๋น - เต้าหู้ไข่ดิลิเวอรี่ สัปดาห์นี้พบกับ “เอแคร์ ฟันดาบ, เฟิร์ส Inline Skate, ครีม ฟิสิกส์” กับ STEAM Mission “เต้าหู้ไข่ดิลิเวอรี่” STEAM Gen เกมวัดกึ๋น การรวมตัวกันของเหล่าวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา 3 คน ที่จะต้องใช้ความสามารถ และ ทักษะด้าน STEAM คือ Science Technology Engineering Art Mathematic ช่วยกันพิชิตโจทย์ท้าทายของรายการ...

STEAM Gen เกมวัดกึ๋น

STEAM Gen เกมวัดกึ๋น - ตัวประกันต้องรอด พบกับ “น้องดีแล่น ฟุตบอล ,น้องไวโอลิน เล่นไวโอลิน ,น้องป๊อกกี้ ภาษาอังกฤษ” กับ STEAM Mission “ตัวประกันต้องรอด” STEAM Gen เกมวัดกึ๋น การรวมตัวกันของเหล่าวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา 3 คน ที่จะต้องใช้ความสามารถ และ ทักษะด้าน STEAM คือ Science Technology Engineering Art Mathematic ช่วยกันพิชิตโจทย์ท้าทายของรายการ นำทีมวัดกึ๋นโดย พิธีกร...

ท้าให้อ่าน The Reading Hero : เมืองน้ำแข็ง

https://youtu.be/E3kqTquiIKA?list=PL78EDk_9jZAFSFhiIDEvDJcmfPVc3MkE0 ท้าให้อ่าน The Reading Hero กับการตอบคำถามจากการออกตะลุยโลกกว้างของคู่หูฮีโร่นักอ่าน เพื่อสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยคำถามแต่ละข้อจะกลายเป็นขุมทรัพย์หนังสือ มีมูลค่าดังนี้ ข้อที่ 1 มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับ จำนวนคนตอบถูก คูณด้วย 2,000 บาท คำถาม สิ่งใดใช้ในการทำให้น้ำแข็งติดกัน ? ข้อที่ 2 มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับ จำนวนคนตอบถูก คูณด้วย 3,000...

เกมท้า ภาษาไทย

เกมท้า ภาษาไทย - ครอบครัวทิพยปัญญา ชวนทั้งครอบครัวมานั่งหน้าจอตอบโจทย์ภาษาไทยสนุก ๆ ในรายการ “เกมท้าภาษาไทย”   1. สนุกเรียนรู้หลักภาษาไทย เรื่อง การประวิสรรชนีย์2. รู้จักการเขียนคำทับศัพท์ชื่อกีฬา  3.เรียนรู้ความหมายของคำกริยาเกี่ยวกับการทำขนมเบื้อง พร้อมมาเอาใจช่วย “ครอบครัวทิพยปัญญา” น้องพิง แม่เก๋ และพ่อน็อต ให้ได้ขยับโต๊ะขึ้นหน้าและพิชิตทุนการศึกษาไปแบบเต็ม ๆ  ติดตามชมในรายการเกมท้า ภาษาไทย วันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 63 เวลา 18.15...
- Advertisement -