Home Tags Super hundred

Tag: super hundred

ตาบอด ยอดอัจฉริยะ ครูล้งหมอคอม แห่งโลกมืด

https://youtu.be/1I91ZE8UWPs หมอคอมตาบอดที่สร้างแรงบันดาลใจ นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ (ครูล้ง) อายุ 43 ปี จากกรุงเทพฯ อัจฉริยะหมอคอมตาบอด ครูล้งมีปัญหาด้านการมองเห็นมาตั้งแต่ยังเด็ก ตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นเพียงแค่อาการสายตาสั้น แต่คุณครูที่สังเกตเห็นว่าอาการของครูล้งแปลก ๆ จึงแนะนำให้คุณแม่พาไปตรวจที่โรงพยาบาล ทำให้รู้ว่าครูล้งป่วยเป็น "โรคตาเก่า" เมื่ออายุมากขึ้นตาของครูล้งจะค่อย ๆ เสื่อมสภาพลง ปัจจุบันครูล้งมองเห็นเพียงแค่ 1-2% เท่านั้น ที่มาของ "หมอคอมตาบอด"...

SUPER100 | โจโฉ ชีวิตระทึก ติดเกาะ!! ซีฟู้ดหรูกลางทะเล

https://www.youtube.com/watch?v=LFMMeyew2kE การกลับมาขอโจโฉเพื่อนรักสัตว์มีพิษ กับภารกิจท้าทักษะการเอาตัวรอด!!! โจโฉ - ทรงธรรม สิปปวัฒน์ หรือ ป๊อจัว เส่งท่อ อายุ 29 ปี หนุ่มชาวม้ง จ.ตาก เจ้าของช่อง JoCho Sippawat ปัจจุบันโจโฉเป็นยูทูบเบอร์สายธรรมชาติ ซึ่งได้นำความรู้ในเรื่องการเดินป่าออกมาถ่ายทอดลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนคำนึงถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่า ต้นไม้ และวิถีชีวิต...
- Advertisement -