Home Tags Jocho sippawat เอาชีวิตรอด

Tag: jocho sippawat เอาชีวิตรอด

SUPER100 | โจโฉ ชีวิตระทึก ติดเกาะ!! ซีฟู้ดหรูกลางทะเล

https://www.youtube.com/watch?v=LFMMeyew2kE การกลับมาขอโจโฉเพื่อนรักสัตว์มีพิษ กับภารกิจท้าทักษะการเอาตัวรอด!!! โจโฉ - ทรงธรรม สิปปวัฒน์ หรือ ป๊อจัว เส่งท่อ อายุ 29 ปี หนุ่มชาวม้ง จ.ตาก เจ้าของช่อง JoCho Sippawat ปัจจุบันโจโฉเป็นยูทูบเบอร์สายธรรมชาติ ซึ่งได้นำความรู้ในเรื่องการเดินป่าออกมาถ่ายทอดลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนคำนึงถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่า ต้นไม้ และวิถีชีวิต...

SUPER100 | โจโฉ เอาตัวรอดบนเกาะร้าง เสกเปลวไฟระทึก!!

https://www.youtube.com/watch?v=YteFAyVgtbc การกลับมาขอโจโฉเพื่อนรักสัตว์มีพิษ กับภารกิจท้าทักษะการเอาตัวรอด!!! โจโฉ - ทรงธรรม สิปปวัฒน์ หรือ ป๊อจัว เส่งท่อ อายุ 29 ปี หนุ่มชาวม้ง จ.ตาก เจ้าของช่อง JoCho Sippawat ปัจจุบันโจโฉเป็นยูทูบเบอร์สายธรรมชาติ ซึ่งได้นำความรู้ในเรื่องการเดินป่าออกมาถ่ายทอดลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนคำนึงถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่า ต้นไม้ และวิถีชีวิต...
- Advertisement -