Home Tags ไดโน่ suepr10

Tag: ไดโน่ suepr10

การฟังแบบไหน..สร้างเด็กให้เป็นอัจฉริยะ?

ทักษะการฟังเป็นทักษะที่มีความสำคัญที่เด็กต้องเรียนรู้และเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิต เพราะการฟังเป็นส่วนสำคัญของการพูด การอ่าน และการเขียน และฝึกให้น้อง ๆ มีความอดทนในการฟัง ซึ่งสามารถทำได้โดยการหากิจกรรมที่ฝึกการฟังให้เด็กได้ตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิ ด้วยกิจกรรมง่าย ๆ ดังนี้ 1. การฟังนิทาน >> วิธีง่าย ๆ ให้เด็กเลือกนิทานที่สนใจมา 1 เรื่อง และผู้ปกครองหรือคุณครู เล่าให้เด็กฟังแต่ต้องใช้เทคนิคอื่นเข้ามาแทรกเพื่อสร้างความเร้าใจ สนุกสนานตื่นเต้น โดยการให้ตัวละครแต่ละตัวมีโทนเสียงที่ต่างกัน 2. การฟังเสียงของสิ่งต่างๆ >> เช่น เสียงสัตว์ การฟังชนิดนี้เรียกว่าการฟังเพื่อจำแนกเสียง เด็กจะชอบและตั้งใจฟังเพื่อหาคำตอบว่าเสียงที่ได้ยินนั้น คือเสียงอะไร ในขั้นแรกแนะนำให้ผู้ปกครองนำภาพมาประกอบกับเสียงให้เด็กดูก่อนว่าเสียงนี้เป็นเสียงอะไร จากนั้นให้เด็กจำแนกและหยิบภาพตามเสียงที่ได้ยิน ก็จะยิ่งสนุกสนานค่ะ 3. ปริศนาคำทายอะไรเอ่ย? >>อีกกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ เพราะเด็ก ๆ จะสนุกสนานในการแข่งกัน ช่วยกันค้นหาคำตอบ เมื่อตอบถูกก็จะดีใจ อยากให้ถามคำถามข้อใหม่และในเด็กบางคนก็อยากจะลองตั้งคำถามให้คุณพ่อคุณแม่อันนี้ควรสนับสนุนให้เด็กได้ทำในสิ่งที่ เด็กอยากทำเลยนะคะ เพราะจะช่วยในด้านกระบวนการคิดและส่งเสริมในการใช้ภาษาของเด็กเป็นอย่างดีเลยทีเดียว#Super10 #Superjeewติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : SUPER10
- Advertisement -