Home Tags เลย

Tag: เลย

กราบหัวใจ พี่ดำลูกหาบ แบกถังน้ำหนักขนาด 1,500 ลิตร!!! | SUPER100

https://youtu.be/lPBdvTZs9A8 “เหนื่อย ก็พัก หนัก ก็หยุด เพราะทุกก้าวของผมมีความหมาย” นายจิระศักดิ์ สีทาดา (ดำ) อายุ 40 ปี มาจากบ้านทุ่งใหญ่ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ตามติดวิถีชีวิตของกลุ่มอาชีพลูกหาบ ผู้แบกของพิชิตยอดภูกระดึง “พี่ดำ” และเรื่องราวของเพื่อนๆ ที่ประกอบอาชีพเดียวกันกับพี่ดำ ซึ่งนอกจากอาชีพหลักที่ทำงานลูกหาบแล้ว เขายังเป็นเกษตรกร และรับจ้างทั่วไปตามที่คนจะจ้าง สำหรับอาชีพหลักที่เลี้ยงครอบครัวคือลูกหาบเป็นอาชีพที่ถูกส่ง...
- Advertisement -