Home Tags #สนุกเรียน #STEAMgen #เกมวัดกึ๋น #ThaiPBS #ThaiPBSKids #ALTV

Tag: #สนุกเรียน #STEAMgen #เกมวัดกึ๋น #ThaiPBS #ThaiPBSKids #ALTV

ท้าให้อ่าน The Reading Hero : วิทยาศาสตร์อาหาร

ท้าให้อ่าน The Reading Hero กับการตอบคำถามจากการออกตะลุยโลกกว้างของคู่หูฮีโร่นักอ่าน เพื่อสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยคำถามแต่ละข้อจะกลายเป็นขุมทรัพย์หนังสือ มีมูลค่าดังนี้ ข้อที่ 1 มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับ จำนวนคนตอบถูก คูณด้วย 2,000 บาท คำถาม ข้อใดคือวิธีทำให้มันฝรั่งทอดกรอบแบบถุงไม่เหม็นหืน ? ข้อที่ 2 มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับ จำนวนคนตอบถูก คูณด้วย 3,000 บาท คำถาม อาหารในข้อใดต่อไปนี้ที่ยังกินได้ ? สัปดาห์นี้พบกับ “น้องเจไดและน้องถิงถิง” กับเรื่องราวเกี่ยวกับ “วิทยาศาสตร์อาหาร” พร้อมกับสะสมหนังสือเล่นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ติดตามให้กำลังใจคู่หูฮีโร่นักอ่านและสนุกตอบคำถามไปด้วยกันในรายการ “ท้าให้อ่าน The...

ท้าให้อ่าน The Reading Hero : เมืองน้ำแข็ง

https://youtu.be/E3kqTquiIKA?list=PL78EDk_9jZAFSFhiIDEvDJcmfPVc3MkE0 ท้าให้อ่าน The Reading Hero กับการตอบคำถามจากการออกตะลุยโลกกว้างของคู่หูฮีโร่นักอ่าน เพื่อสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยคำถามแต่ละข้อจะกลายเป็นขุมทรัพย์หนังสือ มีมูลค่าดังนี้ ข้อที่ 1 มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับ จำนวนคนตอบถูก คูณด้วย 2,000 บาท คำถาม สิ่งใดใช้ในการทำให้น้ำแข็งติดกัน ? ข้อที่ 2 มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือเท่ากับ จำนวนคนตอบถูก คูณด้วย 3,000...
- Advertisement -