Home Tags วีโก้ ชาตรี

Tag: วีโก้ ชาตรี

SUPER10 น้องวีโก้ ทายาทรุ่นที่ 3 ขนมเบื้องบาทเดียว SEASON5

https://youtu.be/lbzqhHQdnFE ไส้เค็ม หรือ ไส้หวานดีคะ บาทเดียวก็อร่อยได้ !! น้องวีโก้ ด.ช. ชาตรี สุวรรณศรี อายุ 11 ปี พ่อค้าคนเก่งประจำร้านขนมเบื้องบาทเดียว ความพิเศษคือร้านนี้มีความ DIY อุปกรณ์ในการทำขนมเบื้องเพื่อให้สามารถทำได้เร็วและสะดวกยิ่งขึ้น เพราะเนื่องจากราคาชิ้นละ 1 บาท จึงทำให้จำนวนที่ลูกค้าแต่ละคนสั่งค่อนข้างเยอะ น้องวีโก้ช่วยครอบครัวทำขนมเบื้อจนคล่องแคล่วว่องไวมาก และในอนาคตน้องวีโก้อยากที่จะดูแลธุรกิจนี้ เพื่อพัฒนาต่อยอดร้านขนมเบื้องต่อไป ถือว่าเป็นธุรกิจที่ส่งกันมารุ่นต่อรุ่น...
- Advertisement -