Home Tags ชื่อประเทศ ที่มักเขียนผิด

Tag: ชื่อประเทศ ที่มักเขียนผิด

เกมท้า ภาษาไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เตรียมตัวนั่งหน้าจอตอบโจทย์ภาษาไทยสนุก ๆ ในรายการ “เกมท้าภาษาไทย”   1. สนุกเรียนรู้หลักภาษาไทย เรื่อง ความหมายโดยนัย 2. รู้จักการสะกดชื่อประเทศ ที่มักเขียนผิด  3.เรียนรู้ความหมายของคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างไม้ พร้อมมาเอาใจช่วย “ทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)” ให้เลื่อนโต๊ะตอบคำถามให้ถูกต้อง พร้อมพิชิตทุนการศึกษาไปแบบเต็ม ๆ  ALTV FACEBOOK LINE
- Advertisement -