Home Tags จับตุ๊กแกขาย

Tag: จับตุ๊กแกขาย

“รุ่ง” พาบุกรัง ตามหาตุ๊กแกยักษ์ พร้อมพิสูจน์ความเชื่อเรื่องของ ตุ๊กแก!! | SUPER100

นายรุ่งทิวา นนท์เข็มพรม (รุ่ง) อายุ 36 ปี จากจังหวัดนครพนม วันนี้พี่รุ่งจะพามาทำความรู้จักอาชีพส่งออกตุ๊กแกแปรรูป วิธีการทำ และการจับตุ๊กแก เพื่อขอความฝันเป็นทุนปรับปุงต่อเติมสถานที่แปรรูปให้ถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น และ ส่วนหนึ่งจะนำไปทำบุญที่วัดป่าแถวบ้าน ปัจจุบันพี่รุ่งทำอาชีพรับซื้อตุ๊กแก เพื่อนำไปแปรรูปตุ๊กแกอบแห้งส่งออกต่างประเทศ โดยเคยส่งออกเยอะสุดเกือบ ๆ 100,000 ตัว ซึ่งในการส่งออกของพี่รุ่งจะมีขั้นตอน การรับซื้อมาจากชาวบ้านในหมู่บ้าน และทีมงานตามต่างจังหวัดที่จะจับแล้วมาขาย ให้กับทาง “พี่รุ่ง ทิวา”...
- Advertisement -