Home Tags จังหวัดศรีธรรมราช

Tag: จังหวัดศรีธรรมราช

SUPER 100 | แฟรงค์ ฝีมือสุดสร้างสรรค์ วิจิตรแตะสลักลาย แกะรองเท้า

https://www.youtube.com/watch?v=Hf-D497giGc OMG!!! ศิลปินสุดตะลึง วิจิตรแตะสลักลาย แกะร้องเท้า นายนันทวัฒน์ จิตโภช แฟรงค์ อายุ 22 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันเป็นทหารเกณฑ์และ รับจ้างแกะสลักรองเท้า!!! ด้วยปัญญาทางครอบครัว แฟรงค์จึงต้องดิ้นรนทำงานก่อสร้าง เสียสละเพื่อครอบครัว ทำงานส่ง พี่และน้องๆได้เรียน ด้วยคำดูถูก ที่ได้ยินจึงรู้สึกท้อ ตัดสินใจมาทำอาชีพแกะสลักรองเท้า และฝึกฝนฝีมือจนเรียกได้ว่า สวยงาม วิจิตรมาก!!!...
- Advertisement -