Home Tags คอมพิวเตอร์

Tag: คอมพิวเตอร์

ตาบอด ยอดอัจฉริยะ ครูล้งหมอคอม แห่งโลกมืด

https://youtu.be/1I91ZE8UWPs หมอคอมตาบอดที่สร้างแรงบันดาลใจ นายสิทธิโชค วรอิทธินันท์ (ครูล้ง) อายุ 43 ปี จากกรุงเทพฯ อัจฉริยะหมอคอมตาบอด ครูล้งมีปัญหาด้านการมองเห็นมาตั้งแต่ยังเด็ก ตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นเพียงแค่อาการสายตาสั้น แต่คุณครูที่สังเกตเห็นว่าอาการของครูล้งแปลก ๆ จึงแนะนำให้คุณแม่พาไปตรวจที่โรงพยาบาล ทำให้รู้ว่าครูล้งป่วยเป็น "โรคตาเก่า" เมื่ออายุมากขึ้นตาของครูล้งจะค่อย ๆ เสื่อมสภาพลง ปัจจุบันครูล้งมองเห็นเพียงแค่ 1-2% เท่านั้น ที่มาของ "หมอคอมตาบอด"...
- Advertisement -