Self-Esteem จุดเริ่มต้นของการรู้จักและเห็นคุณค่าในตัวเอง นำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง อย่างในรายการ Super10 ครอบครัวทายาทนักแบดมินตันทีมชาติไทย น้องไอติม น้องโอโม่ และน้องอิกคิว 

ครอบครัวนี้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ลูกๆ ได้เห็นค้นหาความชอบและคุณค่าในตัวเอง ส่งผลให้เด็กๆ มีใจรักกีฬา และมุ่งมั่นที่จะเป็นนักแบดมินตันทีมชาติรุ่นต่อไป 

  • ให้อิสระกับลูก ค้นหาความถนัดแท้จริงในตัวลูก นอกจากช่วยให้ลูกเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) 
  • เสริมทักษะที่ลูกไม่สามารถได้จากการเรียนอย่างเดียว เช่น การแก้ปัญหานอกกรอบ ทักษะการสื่อสาร
  • ให้ลูกได้ลองทำกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสำรวจความชอบของลูก โดยพ่อแม่ร่วมทำกิจกรรมไปกับลูก สนุกไปกับลูก เพื่อ ความใกล้ชิดและความอบอุ่นในครอบครัว
  • ชื่นชมเมื่อลูกทำได้ เพื่อเพิ่มคุณค่าสร้างความภูมิใจให้กับลูก

ดังนั้น พ่อแม่ควรเฝ้ามองดูลูกตามความเป็นจริง ให้เขาได้ใช้ชีวิตเป็นเด็กอย่างเต็มที่ โดยที่เฝ้าคอยดูเขาอยู่ห่างๆ คอยช่วยเหลือเมื่อจำเป็น และคอยแนะนำเมื่อลูกต้องการนะคะ

#Super10​​​​​​​​​​​​ #เราสามคนให้ผ่าน​​​ #Superjeew

Previous articleวิธีที่ทำให้เด็ก ๆ หันมาสนใจ ‘การร้องเพลง’
Next articleเอ้ก อี เอ้ก เอ้ก ไข่ไก่ กินแบบไหนได้ประโยชน์สูงสุด