SOURCE : FirstCry Parenting

วันนี้แอดมินจะมาบอกเคล็ด (ไม่) ลับ ในการฝึกให้เด็ก ๆ ให้เริ่มร้องเพลงค่ะ จะมีวิธีไหนบ้าง มาดูพร้อมกันเลยค่ะ !

  • สอนพื้นฐานเบื้องต้น

การปูพื้นฐานคือปัจจัยหลักในการเริ่มต้นสิ่งต่าง ๆ เสมอ เสมือนการร้องเพลงสั้น ๆ ที่มีท่อนร้องชวนติดหู ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสอนให้ลูก ๆ ร้องเพลง ลองให้พวกเขาหาวก่อนเริ่ม การหาวเปรียบเสมือนเป็นการวอร์มคอให้พร้อม เพื่อที่จะไม่ทำให้เด็ก ๆ เครียดเกินไปขณะร้องเพลง หลังจากนั้นค่อย ๆ ฝึกการกำหนดลมหายใจ นั่นจะช่วยให้เด็ก ๆ ควบคุมการหายใจระหว่างร้องเพลงได้ดีทีเดียว

  • เข้าคลาสเรียนจากสถาบันสอนร้องเพลง

ปัจจุบันนี้มีสถาบันสอนร้องเพลงอยู่มากมายหลายแห่ง ส่วนใหญ่แล้วหลักสูตรการเรียนร้องเพลงจะเป็นบทเรียนนอกตำราเรียนที่คุณครูจะสอนในโรงเรียน หากคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตได้แล้วว่าเด็ก ๆ มีความสนใจในการร้องเพลง อย่ารีรอที่จะจ้างคุณครูสอนร้องเพลงเพื่อสอนและฝึกฝนพวกเขาอย่างถูกต้องด้วยนะคะ

  • ร้องเพลงระหว่างการทำงานอดิเรกหรือเล่นเกม

คุณพ่อคุณแม่สามรถนำการร้องเพลงมาผสานกับงานอดิเรกของลูก ๆ ได้ โดยทำให้การร้องเพลงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้น ๆ เช่นการเล่นเกมเลียนเสียง จะทำให้พวกเขาจดจำเสียงและพัฒนาประสาทด้านการฟังได้ดี นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมที่จะเปลี่ยนเพลงไปเรื่อย ๆ ให้เหมาะกับกิจกรรมที่ทำกับเด็ก ๆ ด้วยนะคะ

การร้องเพลงถือว่าเป็นกิจกรรมที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งเลยล่ะค่ะ เพราะมันคือศิลปะแขนงหนึ่ง อย่าลืมนำเอาการร้องเพลงมาสอดใส่ในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ นะคะ นั่นอาจจะส่งผลดีต่อพวกเขาในระยะยาวเลยค่ะ

Previous articleการร้องเพลงมีประโยชน์กับเด็ก ๆ อย่างไร ?
Next articleSelf-Esteem กับภูมิคุ้มกันทางจิตใจของลูก