การร้องเพลงถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสานสัมพันธ์ การได้ฟังลูกร้องเพลงอาจเป็นสิ่งที่ไพเราะที่สุดเท่าที่เหล่าคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินมาเลยล่ะค่ะ การฝึกให้ลูก ๆ ร้องเพลงตั้งแต่ยังเด็กนั้นมาประโยชน์มากมายเลยค่ะ การฝึกด้วยวิธีที่ถูกต้องนั่นจะทำให้พวกเขาต่อยอดความสามารถได้ในระยะยาว เพราะฉะนั้นมาเรียนรู้ประโยชน์ดี ๆ ของโลกแห่งเสียงเพลงกันค่ะ !

  • พัฒนาสมอง

การร้องเพลงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ส่วนต่าง ๆ ของสมองทำงานอย่างพร้อมกัน การร้องเพลงส่งผลต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ดี ไม่ว่าจะเป็น ภาพพจน์ ภาษา หรืออารมณ์ของเด็ก ๆ รวมไปถึงการจำเนื้อเพลง และจับจังหวะเมื่อควรเริ่มร้องเพลง ทั้งหมดนี้ช่วยพัฒนาทักษะสมาธิของเด็กได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยังแสดงให้เห็นว่าการร้องเพลงสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของความยืดหยุ่นของสมอง ซึ่งรวมไปถึงความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น การร้องเพลงยังเป็นการบำบัดอีกแขนงหนึ่งที่ทำให้ลูก ๆ คลายเครียดได้ดีขึ้น

  • พัฒนาทักษะการสื่อสาร

คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกใจ หากเด็ก ๆ สามารถร้องเพลงก่อนที่ตัวน้องเองจะพูดได้ นั่นเป็นเพราะว่าเด็ก ๆ สามารถจับคำในเพลงได้ง่ายกว่า การร้องเพลงได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็ก ๆ ได้จริง เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การร้อยเรียงคำและเสียงต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อพูดเป็นประโยคผ่านการร้องเพลง นอกจากการแสดงความรู้สึกและอารมณ์แล้ว เด็ก ๆ ยังเรียนรู้ที่จะฟังผู้คนรอบข้าง และการฟังจังหวะจากเสียงเพลง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ความสามารถในการสื่อสารของเด็ก ๆ เพิ่มขึ้น

  • พัฒนาระบบทางเดินหายใจและการทำงานของหัวใจ

การร้องเพลงช่วยเพิ่มระดับความตื่นตัวและสมาธิ เช่นเดียวกับการออกกำลังกายแอโรบิก เพื่อเพิ่มการสูบฉีดของออกซิเจนในเลือด และยังช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกการหายใจหลากหลายด้าน นอกจากนี้ยังทำให้กล้ามเนื้อหลายส่วนในร่างกายได้ทำงานอย่างเต็มที่ นอกจากนี้การร้องเพลงสามารถลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในทางเดินหายใจได้ เนื่องจากมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้น

YOUTUBE : [ENG SUB] แร็ปนี้สี #ชมพู 💗 ฟังแล้วไม่อยากกด #Undo | SUPER10
  • พัฒนากระบวนการทางปัญญา

กระบวนการทางปัญญา หรือเรียกอีกอย่างคือ ทักษะกระบวนการคิด การร้องเพลงสามารถส่งผลดีต่อกระบวนการทางปัญญาของเด็ก ๆ เช่นเมื่อเด็ก ๆ เริ่มร้องเพลง พวกเขามักจะคิดว่าควรร้องเพลงด้วยโน้ตอะไร และเสียงดนตรีต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับเพลงนั้น ๆ และยิ่งเป็นเพลงที่เคยฟังมาบ่อยครั้ง เด็ก ๆ จะจดจำได้ และเริ่มนึกถึงเนื้อเพลง เสียง และท่าเต้นของเพลง นั่นจะช่วยเพิ่มทักษะทางความคิดได้อย่างมากมาย

  • เพิ่มความมั่นใจในตนเอง

บางครั้งการฟังเพลงอาจจะเป็นเพียงการผ่อนคลายของผู้ปกครอง แต่สำหรับเด็ก ๆ แล้ว การที่ลูก ๆ สามารถร้องเพลงที่พวกเขาเคยฟังมาแล้วได้ จะช่วยเติมเต็มความมั่นใจและความภาคภูมิใจในเด็ก ๆ ได้ การร้องเพลงยังเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่ง หากเด็ก ๆ รู้ตัวเองว่าพวกเขาสามารถร้องเพลงได้ดี นั่นจะทำให้พวกเขารู้สึกภูมิใจและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอีกด้วย

การร้องเพลงมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ คุณพ่อคุณแม่ลองเปิดเพลงให้น้อง ๆ ฟัง และคอยสังเกตความชอบดูกันนะคะ หากเด็ก ๆ มีความสนใจในการร้องเพลงแล้วรีบพาน้องไปพัฒนาความสามารถด้านนี้กันเลย !

Previous article“เทควันโด” กีฬาสารพัดประโยชน์ ที่จะทำให้เด็ก ๆ พัฒนาได้ดีขึ้น
Next articleวิธีที่ทำให้เด็ก ๆ หันมาสนใจ ‘การร้องเพลง’