โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ตรียมตัวนั่งหน้าจอตอบโจทย์ภาษาไทยสนุก ๆ  ในรายการ “เกมท้าภาษาไทย” 

1. สนุกเรียนรู้หลักภาษาไทย เรื่อง ที่มาของสำนวนไทย

2. รู้จักคำภาษาถิ่น บอกอารมณ์

3.เรียนรู้ความหมายของคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเล่มกระดาษ

พร้อมมาเอาใจช่วย “ทีมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา” ให้เลื่อนโต๊ะตอบคำถามให้ถูกต้อง พร้อมพิชิตทุนการศึกษาไปแบบเต็ม ๆ 

ติดตามชมรายการเกมท้า ภาษาไทย วันจันทร์ที่ 3 พ.ค. 64 เวลา 18.15 – 18.35 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุกรับชมได้ทาง