https://www.altv.tv/programs/tutor-hub/6098bfe90b95def9d13cb77a?type=episode

ทีมโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์image

เมื่อน้อง ๆ จาก “โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์” ต้องมาเจอกับคำถามวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับ

1. การย่อคำ
2. คำภาษาถิ่น

3. ทายคำเกี่ยวกับนาฬิกา

มาเอาใจช่วยเพื่อน ๆ จาก “โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์” ให้เลื่อนโต๊ะตอบคำถามให้ถูกต้อง พร้อมพิชิตทุนการศึกษาไปแบบเต็ม ๆ 

ติดตามชมรายการเกมท้า ภาษาไทย วันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 64 เวลา 18.15 – 18.35 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุกรับชมได้ทาง