โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

เตรียมตัวนั่งหน้าจอตอบโจทย์ภาษาไทยสนุก ๆ ในรายการ “เกมท้าภาษาไทย”  

1. สนุกเรียนรู้หลักภาษาไทย เรื่อง ความหมายโดยนัย

2. รู้จักการสะกดชื่อประเทศ ที่มักเขียนผิด

 3.เรียนรู้ความหมายของคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างไม้

พร้อมมาเอาใจช่วย “ทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)” ให้เลื่อนโต๊ะตอบคำถามให้ถูกต้อง พร้อมพิชิตทุนการศึกษาไปแบบเต็ม ๆ