โรงเรียนวาสุเทวีimage

เตรียมตัวนั่งหน้าจอตอบโจทย์ภาษาไทยสนุก ๆ ในรายการ “เกมท้าภาษาไทย”  

1. สนุกเรียนรู้หลักภาษาไทย เรื่อง คำที่ใช้ ร และ ล เป็นพยัญชนะต้น

2. รู้จักการสะกดชื่อเมนูอาหารให้ถูกต้อง

 3.เรียนรู้ความหมายของคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับกุญแจ

พร้อมมาเอาใจช่วย “ทีม โรงเรียนวาสุเทวี” ให้เลื่อนโต๊ะตอบคำถามให้ถูกต้อง พร้อมพิชิตทุนการศึกษาไปแบบเต็ม ๆ 

ติดตามชมรายการเกมท้า ภาษาไทย วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 64 เวลา 18.15 – 18.35 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก