เมื่อแก๊งเพื่อนสุดแสบจาก “โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวมาป่วนห้องเรียน”  “เกมท้าภาษาไทย”  จะเกิดอะไรขึ้น

และชวนมาเรียรรู้เรื่องราวน่ารู้ต่าง ๆ มากมาย เช่น

1. เรื่องชวนสับสนของ “ไม้ทัณฑฆาต”
2. สนุกกับเรื่องราวของคำทับศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของรอบตัว

3. ทายคำกริยาที่เกี่ยวกับลักษณะที่เกิดขึ้นกับสิ่งของ

มาเอาใจช่วยแก๊งเพื่อนจาก “โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว” ให้เลื่อนโต๊ะตอบคำถามให้ถูกต้อง พร้อมพิชิตทุนการศึกษาไปแบบเต็ม ๆ 

ติดตามชมรายการเกมท้า ภาษาไทย วันจันทร์ที่ 15 ก.พ. 64 เวลา 18.15 – 18.35 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก