แอดมินเชื่อว่าผู้ปกครองทุกๆคน อยากจะพัฒนาศักยภาพเจ้าตัวน้อยให้มีความสามารถทางด้านดนตรีและ บทความนี้แอดมินขอนำเสนอ 6 วิธีพัฒนาลูกน้อยให้เป็นอัจฉริยะจะมีวิธีไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ

1. ให้เด็กๆ ฟังเพลงที่หลากหลาย
ช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้พวกเขา โดยดนตรีแต่ละแบบก็อาจช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้แตกต่างกันไป
– ดนตรีไทย หรือดนตรีคลาสสิก ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้สงบ อ่อนโยน
– ดนตรีจังหวะสนุก ๆ สร้างความร่าเริง ครื้นเครง
– ดนตรีที่มีเนื้อหาให้ความรู้ ช่วยเปิดโลกความรู้ให้เด็ก ๆ
– เพลงนิทานที่มีเนื้อหาปลายเปิด ช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ คิดตาม

2. ให้เด็กร้องเพลง หรือเล่นคำคล้องจอง
เพื่อช่วยในเรื่องของพัฒนาการเด็กด้านภาษา จังหวะของดนตรียังช่วยเพิ่มศักยภาพในการจดจำ เป็นการพัฒนาสมองให้ลูกน้อยได้อีกทางหนึ่ง

3. ให้เด็กๆ เรียนดนตรีเมื่อถึงวัยที่เหมาะสม
เด็ก ๆ ควรเริ่มเรียนดนตรีอย่างจริงจังในวัยประมาณอนุบาล 3 – ป. 1 ส่วนในวัยเด็กกว่านั้น อาจให้เรียนรู้จังหวะง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเด็ก ๆ ก่อนได้ โดยเด็กวัยที่เริ่มเล่นเครื่องดนตรีได้นั้น คือ วัยประมาณ 3 ขวบ

4. ให้เด็กมีความสุขกับการเล่นดนตรี
ต้องระวัง อย่าให้เด็ก ๆ เครียดกับการเล่นดนตรีมากเกินไป ด้วยการเร่งรัด หรือบังคับให้เด็ก ๆ เรียนดนตรี หรือวางมาตรฐานการเล่นดนตรีให้เด็ก ๆ สูงจนเกินไป

5. ให้เด็กเล่นดนตรีร่วมกับผู้อื่น
เป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม  เรียนรู้ความสามัคคี การแบ่งปัน ฝึกการเผชิญหน้ากับปัญหา และการแก้ปัญหาทำให้เด็ก ๆ รู้สึกมีคุณค่า เมื่อได้รับการยอมรับในหมู่เพื่อน ๆ

6. ให้เด็กคิดท่าเต้นประกอบดนตรี
นอกจากเปิดเพลงให้เด็ก ๆ ร้องเล่นแล้ว คุณพ่อคุณแม่อาจชวนให้เด็ก ๆ ลุกขึ้นมาคิดท่าเต้นประกอบดนตรีด้วยตัวเอง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้ขยับร่างกาย ออกกำลัง เสริมสร้างพัฒนาการของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว และประสาทสัมผัสของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี