วิธีง่าย ๆ สามารถทำให้ลูกกลายเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์
1.ตั้งเป้าหมายให้ท้าทาย โดยที่ยังอยู่ในศักยภาพที่ลูกทำได้
ก่อนเปิดเทอมพ่อแม่ควรเอาผลการเรียนของลูกในเทอมที่ผ่านมาพิจารณา แล้วพูดคุยตกลงสร้างเป้าหมายร่วมกัน อาจโฟกัสแค่บางวิชาเพื่อไม่ให้ลูกรู้สึกเกินกำลัง

2.กำหนดตารางฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ 
ในกรณีมีคะแนนสอบเป็นเป้าหมายเราจะต้องสรรหาแบบฝึกหัดหรือสื่อที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ลูกเรียน อาจไต้องให้เขาทำมากแต่ให้เขาทำสม่ำเสมอ

3.อย่าสนับสนุนวิธีการได้มาซึ่งคะแนนจากวิธีที่ไม่ต้องพยายาม
คนจำนวนไม่น้อยเมื่อทราบว่าเรียนพิเศษกับครูคนนี้แล้วออกข้อสอบตรงและลูกก็จะได้คะแนนดีก็อยากส่งลูกไปเรียน แต่สิ่งนี้จะทำให้เด็กซึมซับว่าจะพยายามไปทำไมเรามีทางลัด

4.กำกับความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่า ความพยายามนั้นไม่สูญเปล่า

เราควรชวนลูกคุยบ่อย ๆ ว่าคะแนนเก็บผลเป็นอย่างไร
หากพบว่าไม่ดีทั้ง ๆ ที่ฝึกฝนตามกติกาแล้วอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธี

5.ชื่นชมใน “ความพยายาม” ไม่ใช่ “ผลลัพธ์”
เวลาที่เห็นลูกตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองต่อให้เขาใช้เวลานาน ผิดบ้าง เขาก็ควรได้รับคำชื่นชม เพื่อให้เขาซึมซับ “คุณค่าความพยายาม”

ทุกอย่างที่ลูกเป็น เกิดจากพ่อแม่ผลักดันนะคะ