1.เปิดโลกทัศน์ให้ลูกน้อย🌏
พาไปเปิดโลกหรือเรียนรู้โลกภายนอก เขาจะได้เห็นอะไรมากมายจากโลกภายนอกและได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ

2.ค้นพบความชอบจากการเล่น🧳
หมั่นคอยสังเกตสิ่งต่าง ๆ ให้คิดว่าทุกการเล่นมันไม่ใช่แค่การเล่น เพราะกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกมักจะแฝงความถนัดของเด็กๆ ไว้เสมอ

3.ปล่อยให้ลูกลองสิ่งที่สนใจ🏀
หากลูกของเราสนใจหรือชอบทำอะไรเป็นพิเศษ คุณต้องลองปล่อยให้เขาได้ทำอย่างเต็มที่ เพราะจะเป็นประตูสู่โลกกว้างและการเรียนรู้อีกมากมาย

4.สนับสนุนให้ถูกทาง 🥊
แรงสนับสนุนคือสิ่งสำคัญที่สุดของเด็ก ๆ ถึงแม้บางอย่างอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบมากนัก เราก็ต้องปล่อยให้ลูกได้ลองทำก่อน เพื่อให้เขาได้ค้นหาตัวเอง

5.จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย 👩🏼‍🔬
ถ้ารู้ว่าลูกของเราชอบไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ยิ่งต้องหากิจกรรมให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ลูกน้อยของเราได้มีทางเลือก และได้ลอง เพื่อจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้าง จึงจะทำให้เด็ก ๆ ได้พบพรสวรรค์ของตนเอง

6.เพิ่มพูนความรู้ด้วยการอ่าน📖
การอ่านไม่ว่าจะอ่านอะไรก็ถือว่ามีประโยชน์ เพราะเป็นการฝึกให้เป็นคนรักในการอ่าน ไม่ว่าจะทางอินเทอร์เน็ตหรืออ่านจากหนังสือต่าง ๆ การอ่านจะสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ เป็นการเปิดโลกอีกทางหนึ่ง เพื่อให้ได้ลองเลือก ลองสร้างพรสวรรค์ขึ้นมาได้เพิ่มอีกทางหนึ่งSuper10 #Superjeew

อัจฉริยะสร้างได้ ด้วยแรงบันดาลใจจากพ่อแม่