Thailand Smiles With You[Press Conference]
#ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม

สมทบทุนการพัฒนาวัคซีนอาร์เอ็นเอเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

คิง เพาเวอร์ มอบพื้นที่โฆษณาบนหน้าอกเสื้อใหม่ ชุดแข่งเลสเตอร์ ซิตี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ฟรี ถึงหนึ่งฤดูกาลเต็ม! และรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายเสื้อรุ่นพิเศษ 10,000 ตัวนี้ มอบให้การกุศล 100% โดยไม่หักค่าใช้จ่าย